Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Baroul Prahova

English Version Version Francaise
Cabinet de Avocat Ploiesti
Cabinet de Avocat Ploiesti Cabinet de Avocat Ploiesti

IOANA OLIVIA

Enăchescu Legal Partner

Incredere si experienta!

Va oferim cele mai bune servicii

                                                     de consultanta,asistenta si

                                                            reprezentare in instanta

INFORMARE

PROCEDURĂ OBȚINERE CERTIFICAT DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ.

CONTEXT - PANDEMIE COVID-19.

Cadrul Legal:

 

  • Decret Nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
  • ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
  • ORDIN nr. 822 din 1 aprilie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

 

 

În contextul actual al declarării pandemiei SARS – CoV-2 la nivel mondial de către Organizația Mondială a Sănătății dar și al instituirii stării de urgență pe teritoriul României la data de 16.03.2020 prin Decretul nr. 195/2020, activitatea unor operatori economici a fost deja afectată prin deciziile emise de autoritățile publice competente ( întrerupere totală sau parțială a activității), iar activitatea altor operatori este și va fi afectată prin diminuarea veniturilor sau încasărilor.

 

Potrivit art. 12 din Decretul nr. 195/2020 de instituire a stării de urgență, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – eliberează la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul CoVid -19, certificate de situație de urgență, în baza documentelor justificative.

 

Dat fiind această situație, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a emis, în primă fază ordinul 791/24.03.2020 iar la data de 01.04.2020 – Ordinul 822/2020 prin care s-a stabilit modelul de declarație pe proprie răspundere – care trebuie formulată de reprezentantul legal al companiei, tipurile de certificate de situație de urgență care se pot elibera dar și procedura de obținere.

 

Certificatul de situație de urgență – se eliberează online, la cererea agenților economici, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Înregistrarea se face pe platforma http://prevenire.gov.ro.

 

Tipuri de certificate de situație de urgență :

 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri emite două tipuri de certificate:

 

  1. TIP 1 (ALBASTRU) - pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă în forma prezentată și pusă la dispoziție de Minister, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;
  2. TIP 2 (GALBEN) - pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă în forma prezentată și pusă la dispoziție de Minister, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020.

 

 

 

 

Mențiuni specifice certificate de situație de urgență:

 

Aceste certificate se utilizează în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în condiţiile legii. Eliberarea certificatelor se face doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România.

 

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă.

 

După completarea cererii pe portalul indicat mai sus, eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

 

Încărcarea documentelor se face numai sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronică.

 

În cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi.

 

În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obţinerea acestor certificare cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competenţelor.

 

 

Potrivit mențiunilor de pe platforma http://prevenire.gov.ro, toate documentele încărcate în platformă vor fi în format pdf. (max. 12MB) semnate electronic cu certificat digital calificat. Certificatele generate pe baza unor documente semnate cu certificate necalificate sau revocate vor fi anulate.

 

 

Prezenta Informare a fost redactată în baza actelor normative publicate în Monitorul Oficial pe durata stării de urgență – până la data de 06.04.2020. Pe măsură ce vor apărea actualizări, modificări, norme de aplicare – prezenta Informare va fi modificată și actualizată în consecință.

 

 

Cabinet de avocat Ioana O. Enăchescu

Av. Ioana O. Enăchescu   

 

CABINET DE AVOCAT PLOIESTI

Str. Ion Maiorescu, Nr. 12, Bl. 33S1, Et. 5, Ap. 5D, Jud. Prahova

COPYRIGHT 2016